DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  • DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOM ZDRAVLJA-SENJ

Liječnica: mr.sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr.med.dent.

Dentalna asistentica: Zvonka Lončarić

Telefon: +385 (0)53 885 281
E-mail: dentalnasenj@gmail.com

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: PONEDJELJAK, UTORAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 -14,30
Dnevni odmor: 10,00 – 10,30

RAD POSLIJEPODNE: SRIJEDA, ČETVRTAK

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Dnevni odmor: 15,30 – 16,00

RADNA SUBOTA 4. U MJESECU 07,00-14,30

Radno vrijeme u tjednu radne subote:

PRIJEPODNE:PONEDJELJAK, UTORAK,SRIJEDA,
POSLIJEPODNE: ČETVRTAK, PETAK

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

  • DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOM ZDRAVLJA-SENJ

Liječnik: Ivan Pilaš, dr.med.dent

Dentalna asistentica:Danijela Čupić

Telefon: +385 (0) 53 883 029- Sveti Juraj
Telefon: +385 (0) 53 851 101- Krasno
E-mail: zubna.sveti.juraj1@gmail.com

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK – PODRUČNA AMBULANTA SVETI JURAJ

Radno vrijeme: 07,00 -14,30
Dnevni odmor: 10,00 – 10,30

RAD POSLIJEPODNE: PONEDJELJAK, UTORAK

PONEDJELJAK-PODRUČNA AMBULANTA KRASNO

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Dnevni odmor: 17,00 – 17,30

UTORAK-PODRUČNA AMBULANTA SVETI JURAJ

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Dnevni odmor: 17,00 – 17,30

RADNA SUBOTA 3. U MJESECU 07,00-14,30

Radno vrijeme u tjednu radne subote:

POSLIJEPODNE: PONEDJELJAK-KRASNO, PETAK-SVETI JURAJ
PRIJEPODNE: UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK

Napomena

 

 

 

 

 

 

  • DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI

Liječnica: Branimira Šojat-Tomljanović, dr.med.dent

Dentalna asistentica: Nina Vukelić

Telefon: +385 (0) 53 885 270
E-mail: brankasojat@yahoo.com

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: PONEDJELJAK, UTORAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 -14,30
Rad s pacijentima: 07,30 – 13,00
Dnevni odmor: 10,00 – 10,30

RAD POSLIJEPODNE: SRIJEDA, ČETVRTAK

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Rad s pacijentima: 13,00 – 18,30
Dnevni odmor: 15,30 – 16,00

RADNA SUBOTA 1. U MJESECU 07,00-14,30

Radno vrijeme u tjednu radne subote:

PRIJEPODNE:PONEDJELJAK, UTORAK,SRIJEDA,
POSLIJEPODNE: ČETVRTAK, PETAK

Napomena

 

 

 

 

 

 

Liječnica: Nataša Rončević-Legac, dr.med.dent

Dentalna asistentica: Katarina Bevandić

Telefon: +385 (0) 53 885 267
E-mail: roncevic.legac.natasa@gs.t-com.hr

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 – 14,30
Dnevni odmor: 10,30 – 11,00

RAD POSLIJEPODNE: PONEDJELJAK,UTORAK

Radno vrijeme: 12,00 – 20,00
Dnevni odmor: 15,30 – 16,00

RADNA SUBOTA 2. U MJESECU 07,00-14,00

Radno vrijeme u tjednu radne subote:

PRIJEPODNE: UTORAK,SRIJEDA, ČETVRTAK
POSLIJEPODNE: PONEDJELJAK, PETAK

Napomena

 

 

 

 

 

  • DENTALNI LABORATORIJ PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI

Dentalna Tehničarka: Ana Andrić

Mobitel: 099 886 7146

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK-PETAK 07,00- 15,00

Dnevni odmor: 10,00-10,30

Napomena