OPĆI PODACI

DOM ZDRAVLJA-SENJ
Stara cesta 43
53270 SENJ
Osnivač i vlasnik: Ličko-senjska županija

OIB 01803976773
MBS 3089037
HR1323400091110260055 Privredna banka Zagreb

Telefon – centrala : 053 881 622
Telefon/fax: 053 881 642
E-mail: narucivanjedzsenj@gmail.com

RAVNATELJSTVO:

RAVNATELJICA:
Mira Nekić-Lopac, dr. med.

Telefon: +385 (0)53 881 642; +385 (0) 881 622 (102)
E-mail: ravnateljdzsenj@gmail.com

Zamjenik ravnatelja/voditelj zajedničkih poslova
Alen Slavković dipl.iur.

Telefon: +385 (0)53 881 642; +385 (0) 885 236
E-mail: dz-senj@gs.t-com.hr

Administrativna tajnica:

Sanja Radaković, oec.  – službenik za informiranje

Telefon: +385 (0)53 881 642; +385 (0) 881 622
E-mail: tajnica.dzsenj@gmail.com

Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu:

Ana Prpić, dr. med.

Telefon: +385 (0) 53 884 274
E-mail: dom.zdravlja.senj@gs.ht.hr

Računovodstvo:

Voditelj računovodstva: Ljubica Tomljanović, dipl. oec.

Telefon: +385 (0) 881 127; +385 (0) 881 622 (104)
E-mail: dom.zdravlja.senj2@gs.ht.hr

UPRAVNO VIJEĆE:

Predstavnici osnivača – Ličko-senjske županije

Ines Žarković, dipl. novinar – predsjednica
Vedran Tomljanović, mag. educ. hist. paed.
Viktor Samaržija, mag. oec.
Predstavnik Stručnog vijeća: Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem.
Predstavnik Radničkog vijeća: Danijela Stipić

STRUČNO VIJEĆE:

Ana Prpić. dr. med.
mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Branimira Šojat Tomljanović, dr. med. dent.
Ivan Pilaš, dr. med. dent.
Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem.
Sanja Nekić Marulić, dr. med., spec. pedijatar
Miroslav Prpić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Jasmin Softić., dr. med.
Dražen Potkonjak, dr. med.
Nada Brkljačić, dr. med.
Nataša Rončević-Legac, dr. med. dent.

STRUČNI KOLEGIJ:

Ana Prpić. dr. med.
mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Miroslav Prpić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Sanja Nekić Marulić, dr. med., spec. pedijatar
Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem.¸
Tatjana Jurić, stručni prvostupnik sestrinstva
Milko Brtan, prvostupnik radiološke tehnologije

POVJERENSTVO ZA KVALITETU:

Ana Prpić. dr. med.
mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Nataša Rončević-Legac, dr. med. dent.
Miroslav Prpić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Sanja Nekić Marulić, dr. med., spec. pedijatar
Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem.¸
Josip Penavić, dr. med., specijalista kliničke radiologije

POVJERENSTVO ZA LJEKOVE:

Ana Prpić. dr. med.
Nada Brkljačić, dr. med.
mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Ivan Pilaš, dr. med. dent.
Branimira Šojat Tomljanović, dr. med. dent.

ETIČKO POVJERENSTVO

Članovi

mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Ivan Pilaš, dr. med. dent.
Milko Brtan, prvostupnik radiološke tehnologije
Ankica Šolić-Selak, dipl. iur.
Franciska Butković, dipl. teolog

Zamjenici članova:

mr. sc. Đurđica Vratarić-Prpić, dr. med. dent.
Alen Slavković, dipl. iur.
Milan Hrvoj
Tatjana Jurić, stručni prvostupnik sestrinstva
Gordana Mandić, lab. teh.