SPECIJALISTIČKA PNEUMOFTIZIOLOŠKA ORDINACIJA PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI

Liječnica: Renata Butković-Tomljanović, dr. med., specijalista pneumoftiziolog

Medicinska sestra: Magdalena Nekić

Telefon: +385 (0)53 885-272
Mobitel: 098 700 586
E-mail: dr.renata@email.t-com.hr

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 – 14,30
Rad s pacijentima: 07,30 – 13,30
Dnevni odmor: 10,30 – 11,00

SRIJEDA – OTOČAC – PRIJEPODNE

RAD POSLIJEPODNE: UTORAK

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Rad s pacijentima: 13,30 – 18,30
Dnevni odmor: 15,30 – 16,00

RADNA SUBOTA 4. U MJESECU

Napomena