ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE 

Liječnica:Sanja Nekić Marulić, dr. med., spec. pedijatrije

Medicinska sestra: Sanja Tomljenović

Telefon: +385 (0)53 884-160
E-mail: pedijatrija.senj@gmail.com

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: PONEDJELJAK, UTORAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 -14,30
Dnevni odmor: 10,00-  10,30

RAD POSLIJEPODNE: SRIJEDA, ČETVRTAK

Radno vrijeme: 13,00 – 20,30
Dnevni odmor: 16,00 – 16,30

RADNA SUBOTA : 4. u mjesecu 07,00-14,30 

Napomena