U Domu zdravlja Senj primarna zdravstvena zaštita provodi se u odjelima -opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite žena, patronažne zdravstvene zaštite, fizikalne medicine i rehabilitacije, sanitetskog prijevoza te laboratorijske dijagnostike. U sklopu Doma zdravlja nalazi se i stacionar.

 

 

 

Dom zdravlja Senj
Stara cesta 43
53270 Senj
tel./fax: 053 881 642
e-mail:tajnica.dzsenj@gmail.com

  • Zavod za hitnu medicinsku pomoć
    Tel.: 194 ili  112 (samo u hitnim slučajevima

Informacije za pacijente

Covid 19 – posjet liječniku
S obzirom na preporučene epidemiološke mjere za sprečavanje širenja bolesti korona virusom(COVID-19) ……..(više)

Informacije o PCR i brzom antigenskom testiranju na COVID-19 ……..(više)   

Natječaji

Natječaj za prijem u radni odnos  fizioterapeutskog tehničara- pripravnika, objavljeno u NN 35/2024 od 22.03.2024. – rok prijave 8 dana od objave.   (više)

Javni poziv svima zainteresiranima na cijepljenje ……..(više)