Natječaji

Natječaj je objavljen u NN 35/2024. od 22.03.2024. godine, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objave.

Natječaj je objavljen u NN 19/2021. od 24.02.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 04.03.2021.

                Natječaj za prijem u radni odnos – doktor medicine

Do 20. 07. 2023.

                Natječaj za prijem u radni odnos – doktor medicine

Do 23. 07. 2022.

                Natječaj za prijem u radni odnos – dentalni asistent

Odluka od 29. ožujka 2022.

Natječaj je objavljen u NN br. 37/2022. (23.03.2022.). godine, (24.03.2022.-07.04.2022).

Natječaj je objavljen u NN 20/2022. od 16.02.2022. godine, (17.02.2022. do 24.02.2022)...

                Natječaj za prijem u radni odnos medicinska
                sestra/medicinski tehničar (SSS) – pripravnik/pripravnica

Natječaj je objavljen u NN 11/22. od 26.01.2022. godine, a rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u NN..

                Natječaj za prijem u radni odnos medicinska
                sestra/medicinski tehničar (SSS) – pripravnik/pripravnica

Natječaj je objavljen u NN 108/21. od 06.10.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 14.10.2021.

                Natječaj za prijem u radni odnos zdravstveni radnik SSS ili
                medicinska sestra/medicinski tehničar 

Natječaj je objavljen u NN 128/20. od 20.11.2020. g.,  a rok za podnošenje prijava je do 28.11.2020. g.

Natječaj je objavljen u NN 140/2020. od 16.12.2020. godine, a rok za podnošenje prijava je do 24.12.2020.

Natječaj je objavljen u NN 19/2021. od 24.02.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 04.03.2021.

Natječaj je objavljen u NN 27/2021. od 17.03.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 01.04.2021.


                Natječaj za prijem u radni odnos čistačice (m/ž)

Natječaj je objavljen u NN 27/2021. od 17.03.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 25.03.2021.

                Natječaj za prijem u radni odnos medicinska
                sestra/medicinski tehničar (SSS) – pripravnik/pripravnica

Natječaj je objavljen u NN 29/2021. od 24.03.2021. godine, a rok za podnošenje prijava je do 01.04.2021.