PCR TEST NA COVID-19

 • ponedjeljak – petak 7,30 – 8,00

 • na temelju uputnice test je besplatan

 • uz plaćanje cijena je 51,76€ (390,00 kn), a uz prethodnu najavu na e-mail: narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

 • vrijeme čekanja na nalaz – 24 sata

BRZI ANTIGENSKI TEST NA COVID-19

 • ponedjeljak – petak 7,00 – 10,00 sati 

 • bez prethodne najave

 • cijena je 13,27€ (100,00 kn)  (plaćanje gotovinom)

 • cijena za turiste koji potvrdom o ostvarenom noćenju mogu dokazati da su u komercijalnom smještajnom objektu boravili najmanje tri noći je 9,95€ (75,00 kn) , a istu mogu dobiti u objektu u kojem borave npr. hotelu, kampu, objektima u domaćinstvu, itd. (plaćanje gotovinom). Potvrdu je potrebno predati odmah prilikom testiranja, a ne naknadno
 • vrijeme čekanja na nalaz – 15 min.

Mjesto testiranja:

Dom zdravlja-Senj, 53270 Senj, Stara cesta 43, kontejner ispred zgrade

Kontakt:

tel. 053 881 642

(1 euro 7,53450 kn)

PCR TEST ON COVID-19

 • Monday – Friday 7,30 – 8,00 am

 • based on the referral, the test is free

 • with payment the price is 51,76€ (390,00 HRK), and with prior notice to e-mail:narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

 • waiting time for the finding – 24 hours

RAPID ANTIGEN TEST ON COVID-19

 • Monday – Friday  7,00 – 10,00 am

 • without prior notice

 • the price is 13,27€ (100,00 HRK)  (payment cash)

 • the price for tourists who can prove with a certificate of overnight stay that they stayed in a commercial accommodation facility for at least three nights is 9,95€ (75,00 HRK)
  , and they can get it in the facility where they stay, eg hotel, camp, household facilities, etc. (payment cash). The certificate should be submitted immediately during testing, not subsequently
 • waiting time for the finding – 15 min.

Test location:

Dom zdravlja-Senj, 53270 Senj, Stara cesta 43, container in front of the building

Contact:

tel. 053 881 642

(1 euro 7,53450 kn)

Kako prepoznati bolest

Osoba koja ima barem jedan od navedenih simptoma: 

 • kašalj 
 • povišenu tjelesnu temperaturu 
 • dispneju, nedostatak zraka
 • nagli gubitak mirisa, okusa ili promjenu okusa 

Dodatni, manje specifični kriteriji mogu uključivati glavobolju, zimicu, bolove u mišićima, umor, povraćanje i/ili proljev.

U slučaju da primijetite neke od simptoma, odmah nazovite svog liječnika/pedijatra ili se javite. Opišite im svoje stanje i poslušajte njihove upute.
Kod teže narušenog zdravstvenog stanja potrebno je kontaktirati hitnu medicinsku pomoć. 

Ne dolazite do svog liječnika prije nego ga kontaktirate !

Zaštitne mjere

Sukladno naputcima nadležnih službi u Domu zdravlja Senj provodit će se mjere zaštite:

– Kontrolirati ili eliminirati ulazak pacijenata s respiratornim simptomima unutar prostora doma zdravlja na
način da pacijenti pričekaju svoj red ili u prostoru za izolaciju ili vani na otvorenom.
– Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom
pacijenata putem telefona.

Sve korisnike zdravstvene zaštite molimo da u slučaju postojanja simptoma respiratorne infekcije (povišena
temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah), moraju obavezno najprije telefonski kontaktirati svojeg
liječnika ako su u posljednjih 14 dana:

1. boravili u području zahvaćenom novim koronavirusom SARS-CoV-2
2. bili u kontaktu sa oboljelim od COVID-19.

– ako je tako u razgovoru sa liječnikom dogovoreno i osoba se upućuje do doma zdravlja, odmah po dolasku
telefonski kontaktira obiteljskog/dežurnog liječnika kako bi obavijestila da je stigla ispred doma zdravlja
odnosno zdravstvene ustanove

– osoba koja ima respiratornu bolest za koju se smatra da nije COVID-19, kod dolaska pred zdravstvenu
ustanovu mora staviti papirnatu maramicu kojom će pokriti nos i usta

– nakon što osoba/pacijent obavijesti telefonom liječnika ili medicinsku sestru da je stigla, zdravstveni djelatnik
dolazi do pacijenta i radi trijažu. Ako kod pacijenta ne postoji sumnja na zarazu SARS-CoV-2 ili na COVID19, pacijent ulazi u prostor za izolaciju, pri tome ne ulazeći u zajedničke prostore (čekaonica i dr.)

– osobe koje imaju sumnju na COVID-19 ne dolaze osobno k svom liječniku obiteljske medicine već ostaju u
svom domu i telefonom kontaktiraju:
nadležnog liječnika obiteljske medicine

1. Pacijent cijelo vrijeme mora imati kiruršku masku ili papirnatu maramicu koja prekriva nos i usta, te ga se
mora uputiti da koristi papirnatu maramicu u koju će kašljati ili kihati.

2. Pacijent ne smije koristiti javni prijevoz ni taksi. Preporučeno je da se pacijent do zdravstvene ustanove
preveze u vlastitom automobilu ili da ga preveze netko od ukućana odnosno onih osoba s kojima je pacijent i
inače bio u bliskom kontaktu. Vozač / pratnja mora pričekati u automobilu i ne ulaziti u prostorije zdravstvene
ustanove.