FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA – DOM ZDRAVLJA SENJ

Telefon: +385 (0)53 881 – 622 (108)

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: PONEDJELJAK-PETAK

Radno vrijeme: 07,00-15,00
Dnevni odmor: 10,00-10,30

Napomena