ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA PRIVATNA PRAKSA U ORDINACIJI

Liječnik: Miroslav Prpić, dr. med.specijalista ginekologije i opstetricije

Medicinska sestra: Điliola Dobrina

Telefon: +385 (0)53 884-735 – medicinska sestra
+385(0)53 885-296 – liječnik
E-mail: specgino@gmail.com

Radno vrijeme:

RAD PRIJEPODNE: UTORAK, ČETVRTAK, PETAK

Radno vrijeme: 07,00 – 14,30
Dnevni odmor: 10,30 – 11,00

RAD POSLIJEPODNE: PONEDJELJAK, SRIJEDA

Radno vrijeme: 13,00 – 21,00
Dnevni odmor: 15,30 – 16,00

Napomena