PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – DOM ZDRAVLJA SENJ

Telefon: +385 (0)53 881 – 622 (103)
E-mail: patronazasenj@gmail.com

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK-PETAK

Radno vrijeme: 07,00-15,00
Dnevni odmor: 10,00-10,30

Napomena