STACIONAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE – DOM ZDRAVLJA SENJ

Liječnik: Mira Nekić-Lopac, dr. med.

Telefon: +385 (0)53 881 – 622 (106)
Mobitel: 099 538 6 020

RADNO VRIJEME: 0-24

Obavijesti